Alda de Weger - van den Enden


Alda werkt als teamleider van een mediatheek op de Fontys Hogeschool Eindhoven.
De vanzelfsprekendheid voorbij - Alda's master thesis, december 2006